HR Als Een Service

Wat is een assessment?

Een assessment is een psychologisch onderzoek waarbij verschillende middelen zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen worden gebruikt om persoonlijkheidseigenschappen, kennis, vaardigheden en intelligentie te achterhalen.

Wat voor een assessments zijn er?

Er zijn selectie- en ontwikkelassessments. Bij selectie-assessments gaat het om de geschiktheid voor een bepaalde functie te bepalen en bij ontwikkelassessments gaat het om de sterke en zwakke punten naast de persoonlijke talenten te achterhalen gericht op uitvoer van een huidige of een toekomstige functie in combinatie met een ontwikkeladvies.

Om een juiste keuze te maken van de verschillende tests en het doolhof van aanbieders is niet eenvoudig. Wij adviseren u graag bij de samenstelling van het juiste assessment.

Welke assessment is voor uw situatie van toepassing?

Wij werken voor: