Christie van Wendel de Joode

bedrijfspsychologisch en HR-advies

Authentiek zijn, persoonlijk betrokken, respect voor mensen, dit zijn een aantal waarden die ik graag wil uitdragen. Mijn overtuiging is dat als iedereen zijn waarden uitdraagt, wij vooruit komen in de wereld.

Organisaties zijn in verandering, zowel op overheidsniveau als op individueel niveau van de medewerker en alles wat daar tussen zit. Personeelsbeleid is daarom een van de lastigste vraagstukken voor de bedrijfsvoering van een organisatie, maar wel essentieel voor een optimale dienstverlening en/of productieproces. Er kan al veel geautomatiseerd worden, maar nog niet alles.

Daarom is het belangrijk om focus te houden op het personeelsbeleid vóórdat problemen ontstaan en daar zit de meerwaarde van een A&O psycholoog. Tijdig investeren in medewerkers voorkomt problemen en levert zo winst op.

Mijn inzet is om organisaties en medewerkers te ondersteunen en te adviseren ten behoeve van een beter werkklimaat waarbinnen het goed is om te werken en waar als team een goed resultaat wordt neergezet.

Lees ook: Een HAES HR-professional aan het woord

Wij werken voor: