De kunst van spreken is: begrepen te worden.

16-06-2017 11:18

‘Hij functioneert prima alleen is hij communicatief niet zo sterk’. Dit kreeg ik onlangs van een mijn opdrachtgevers te horen tijdens een HR gesprek. ‘Dus functioneert hij eigenlijk niet goed’ zeg ik, met een glimlach. Regelmatig kom ik ze tegen: medewerkers die inhoudelijk goed presteren maar communicatief niet zo vaardig zijn. Ik ben van mening dat als je niet effectief communiceert, je inhoudelijk nog zo goed kunt zijn, jouw inbreng uiteindelijk niet zo veel waarde heeft als je zou willen. Jezelf goed presenteren m.a.w. jouw ideeën, meningen, adviezen of beleid op een juiste manier naar voren brengen is belangrijk. Vreemd eigenlijk dat iemands functioneren dan hoofdzakelijk op inhoud wordt beoordeeld. Iemand die inhoudelijk goed is krijgt dus waardering en het feit dat hij niet goed of slecht communiceert wordt op de koop toe genomen.

Durven leidinggevenden of managers geen eisen te stellen aan de communicatieve vaardigheden van medewerkers? Vinden ze het lastig om hun medewerkers hier op aan te spreken? Zijn ze zelf wel communicatief vaardig? Wat het ook moge zijn, het op peil brengen en houden aangaande het niveau van het (sociaal) communicatief vermogen van medewerkers is erg belangrijk.

Effectief communiceren met collega’s, klanten of opdrachtgevers op welk vlak dan ook voorkomt; onduidelijkheden, irritaties, frustraties, conflicten en inefficiëntie.

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals gezegd is het besef dat het goed functioneren alleen op inhoud kan worden beoordeeld te beperkt. Let bij het aannemen of doorstroming van medewerkers ook op de communicatieve competenties. Testen van de medewerker op zijn communicatieve vaardigheden geeft je het nodige inzicht. Maak concreet en benoem wat ontwikkeld dient te worden. Zorg voor een programma hoe communicatieve vaardigheden verbeterd kunnen worden, denk daarbij aan training of coaching. 

Goed communiceren verhoogt het werkplezier. Motiveer medewerkers om gezamenlijk van communiceren een satisfier te maken.

Deel dit bericht

Wij werken voor: