De VAR verdwijnt per 1 mei 2016

06-04-2016 14:16

De VAR gaat verdwijnen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wetswijziging wordt van kracht per 1 mei 2016 en schaft het gebruik van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats daarvan kunnen opdrachtnemers en opdrachtgevers modelovereenkomsten gebruiken.

De wet DBA heeft gevolgen voor bedrijven die zelfstandigen (ZZP’ers/freelancers) inhuren. Tot op heden gaf de VAR zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie (arbeidscontract/overeenkomst van opdracht). Door zelfstandigen te vragen een VAR te overleggen konden werkgevers zich vrijwaren van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Opdrachtgever en opdrachtnemer worden na inwerkingtreding van de wet DBA gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor controle op de (fiscale) beoordeling van de arbeidsrelatie. Opdrachtgevers, -nemers en hun belangorganisaties kunnen (nu al) overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Die beoordeelt wie verantwoordelijk is voor afdracht van loonheffingen. De Belastingdienst publiceert overeenkomsten waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking en stelt in samenwerking met VNO-NCW en MKB modelovereenkomsten op.

De wetswijziging gaat per 1 mei 2016 in. Na deze datum verdwijnt de VAR. De regering heeft aangegeven dat een ‘implementatiefase’ geldt van 1 jaar, waarin de Belastingdienst terughoudend zal handhaven.

Lees meer over modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst.


Deel dit bericht

Wij werken voor: