Foppe ten Hoor

all round HR-professional, managementadvies

P&O is van waarde voor een organisatie als zij als volwaardig partner in business wordt gezien, op zowel het organisatorische als op het personele vlak. Dit wordt gerealiseerd door de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de taken en verantwoordelijkheden die horen bij het P&O-vak. Integriteit, objectiviteit, openheid en eerlijkheid zijn hierbij essentiële voorwaarden.

Het betekent dat P&O proactief en betrokken moet zijn bij ontwikkelingen in de organisatie. Weten wat er in de organisatie speelt, een luisterend oor bieden, niet alleen denken maar vooral ook dóen en verantwoordelijkheid nemen, zijn daarbij kerncompetenties die u terugvindt bij mij.

Gebaseerd op deze visie en met meer dan 25 jaar ervaring in het veld, kan ik als externe business partner op objectieve wijze waarde aan uw organisatie toevoegen. Van managementadvies tot specifieke HR-issues.

Wij werken voor: