HAES: meten is weten

24-04-2015 15:52

De inrichting van HR binnen organisaties is in de loop der tijd flink gewijzigd, met name digitalisering heeft grote invloed op de manier waarop HR binnen organisaties is ingericht. HR moet goedkoper, efficiënter en effectiever. Dit leidt ertoe dat in veel gevallen omgeschakeld wordt op een digitaal personeelsdossier. Op welke wijze biedt digitalisering kansen voor HR?

Digitalisering

Digitalisering zorgt voor een omschakeling binnen organisaties. Data worden - al dan niet met behulp van een cloud-oplossing - gecentraliseerd opgeslagen. Medewerkers worden met behulp van ESS (employee self service) in de gelegenheid gesteld het eigen dossier in te zien en waar nodig te bewerken. Daarnaast verschuiven taken binnen HR meer en meer naar het lijnmanagement. Hierbij valt te denken aan het goedkeuren van een verlofaanvraag tot het inzien van verzuim. Op deze manier draagt de gehele organisatie bij aan een compleet personeelsinformatiesysteem.

Meten is weten

Hoe hoog is het ziekteverzuim? Wat zijn de salariskosten? Kan deze vacature intern worden opgevuld? Wat is de productiviteit per medewerker? Dit zijn maar een paar voorbeelden van vragen die het management van een organisatie graag beantwoord wil zien. Daarom is het raadzaam kengetallen te genereren, waarmee gegevens over personeel en organisatie in cijfers en grafieken uitgedrukt kunnen worden. Dit kan een momentopname zijn, maar ook een ontwikkeling per jaar, kwartaal of maand. Met behulp van rapportages is het mogelijk inzichten te creëren.

Naast het verhoogde inzicht in de kengetallen van het personeel en de organisatie kan ingezoomd worden op de individuele medewerker. Hierbij kan bijvoorbeeld sturing plaatsvinden op het gebied van competentiemanagement. Beschikt een medewerker over de benodigde competenties voor zijn functie en heeft hij of zij zich de afgelopen periode doorontwikkeld? Hoe presteert de medewerker ten opzichte van collega’s met dezelfde functie? Dit zijn vragen die met behulp van een rapportagetool beantwoord kunnen worden. Dit geeft handvatten om besluiten te nemen en actie te ondernemen.

HAES HR-Software

De Software van HAES beschikt over een rapportagetool waarmee het gevraagde inzicht kan worden gegeven. Hiermee gaat de automatisering verder dan de digitalisering van de personeelsdossiers: het systeem biedt ook mogelijkheden tot een efficiënter en effectiever HR-beleid. Deel dit bericht

Wij werken voor: