HR als een Service

HAES is er voor u!

  • Wij helpen en ondersteunen ondernemers met alles wat te maken heeft met personeel. Met kennis, advies en/of HR-software.
  • We werken voor alle soorten bedrijven. Van klein tot groot en met of zonder een eigen HR-manager.
  • Voor een paar uur, een opdracht, een project, of structureel voor langere tijd.
  • Telefonisch, online of bij u op locatie.

In dienst van uw onderneming.
Betrouwbaar. Schaalbaar. Rendabel. Doeltreffend.

U bent ondernemer. U hebt medewerkers. U hebt behoefte aan:

HAES is er voor u!

Hebt u wel eens nagedacht over outsourced HR?

Human Resource Management is het zorgdragen voor een goede personele bezetting om de doelstellingen van de organisatie op adequate wijze te behalen. Dagelijkse HR-taken worden steeds meer vervuld door leidinggevenden/lijnmanagers, mede dankzij de vergaande automatisering van administratieve handelingen. Veel dingen worden zelfs door de medewerkers zelf gedaan: uren invoeren, adreswijziging in het systeem zetten, vakantiedagen aanvragen via een app. Wat overblijft is de strategische HR-adviesfunctie en specialistische taken zoals bijvoorbeeld werving en selectie, verzuimbeheer in het kader van de Wet Poortwachter, coaching, teamontwikkeling.

Wij geloven in outsourced HR voor deze strategische en specialistische HR-taken. Omdat een per opdracht ingehuurde specialist onafhankelijk en objectief advies kan geven, niet gehinderd door het feit dat hij deel uitmaakt van het systeem. Omdat een zelfstandige professional up-to-date kennis heeft van zijn specialisme. Omdat een specialist een specialist is. Omdat iemand van buitenaf u tegen durft te spreken en een spiegel kan voorhouden. Omdat ú de inhoud en de omvang van de opdracht bepaalt: u koopt precies dat in wat u nodig heeft. Niet meer, niet minder.

HAES heeft een netwerk van zelfstandige HR-professionals. Uw contactpersoon binnen HAES kent u en uw bedrijf en weet binnen het netwerk díe professional te vinden die ú nodig heeft voor díe specifieke opdracht.


Meer weten over HAES Online? Bezoek één van onze webinars of kennissessies.

Webinars en kennissessies

Kennis maken? Neem contact op! Of doe mee aan een In-gesprek-bijeenkomst.

In-gesprek-bijeenkomsten

Wij werken voor: