In memoriam: HR-cyclus

13-01-2017 10:05, door Meis Thewissen

De grote jongens doen het al. Google, Microsoft en Apple hebben de klassieke HR-cyclus al lang afgeschaft. Employee Performance Management, is de vervanger van de standaardgesprekken die de leidinggevende eenmaal per half jaar samen met werknemers voert, en waar ze beiden een hekel aan hebben.

Te subjectief, te procedureel, te doods, te saai en kortom nietszeggend. Gewoon om het maar even heel strak uit te drukken.

Ook de bijdrage aan het personeelsdossier die het verslag van deze gesprekken vormt, draagt nergens aan bij. Tweemaal per half jaar is om te beginnen veel te weinig en veel te onpersoonlijk. Hoe gaat het met je? Presteer je nog wel goed? Vinden wij dat ook?

Bij de komende generatie werknemers gaat het boeien en binden over de bijdrage die men levert aan elkaar. Als collega, als mens als contentbearer. Of je senang bent met de hogere doelen en de missie van het bedrijf en of jullie matchen in normen en waarden. Meer nog of je elkaar zowel op professioneel als persoonlijk vlak weet te raken, zodanig dat je elkaar inspireert en motiveert.

Tweemaal per halfjaar?

Je voelt het al.

Dat gaat niet meer werken.

Werknemers van nu voelen zich meer en meer mede-missiedragers van het bedrijf. Werken is meer een ervaring van positief deelnemen aan de wereld dan een bron van inkomsten door het uitoefenen van een vak dat je hebt geleerd.

Als werkgever, eigenaar van een bedrijf, of ondernemer met een visie ligt hier een enorme kans om je bedrijf naar een next level te brengen: vorm de HR-cyclus om voor je eigen inspiratie. Vraag je werknemers wat zij zien, horen, ervaren of waar ze van dromen voor je bedrijf. Vergelijk uitkomsten van de gesprekken die mensen met mensen voeren die jouw bedrijf vormen met elkaar en zie rode draden die jou iets vertellen over je bedrijf.

Kortom, zie de HR-cyclus als bron van inspiratie en als deel van je business intelligence dat jou gaat helpen om verder te bouwen.

Dat wordt de toekomst. Klassiek loopbaanbegeleiden is een verdwijnend vak, klassiek HR ook. Het jaar 2017 is begonnen. Laat het een inspirerend jaar zijn voor iedereen die werkt om er plezier aan te beleven en ervan te groeien.

Meis Thewissen


Informatie over de motivatiemodule  klik hier

Deel dit bericht

Wij werken voor: