MKB-er dupe van nieuwe ontslagwet

05-07-2016 13:50

De nieuwe ontslagwet die minister van Sociale Zaken Asscher vorig jaar 1 juli invoerde, kost de MKB-er vooral veel geld. Sterker, het is onbetaalbaar duur geworden. De beide koepelorganisaties van Arbeidsjuristen (de VAAN en de VvA) deden op brede schaal onderzoek naar de effecten van de nieuwe ontslagwet. Bij bijna 1100 bedrijven werd onderzocht of de wet de gewenste effecten had. Wat blijkt: er is alleen wat meer gelijkheid in ontslagvergoedingen ontstaan en de ontslagvergoedingen zijn ietsje gekrompen. 

Het Financiële Dagblad brengt vandaag als eerste de resultaten van het onderzoek naar buiten. De conclusie is vooral dat rechters veel minder vaak een ontslag toekennen, wat werkgevers ertoe dwingt om óf via de goedkopere UWV-route te ontslaan, óf de werknemer af te kopen. In het laatste geval kan hij dan opgelucht ademhalen dat de kantonrechtersformule is afgeschaft. In het eerste geval heeft dat ertoe geleid dat in 73% van de gevallen de transitievergoedingen (veel) hoger uitvallen dan de werkgever wettelijk verplicht is te betalen. Weliswaar minder dan voorheen, maar meer dan verwacht.

Het ontbreekt de MKB-er vaak aan mankracht en tijd om een goede dossieropbouw in te richten. Iets wat voor de aanvraag van een ontslag via de rechter noodzakelijk is. Met andere woorden: de goedkoopste en meest doeltreffende route vraagt om een goede dossieropbouw. Dan zijn rechters veel eerder geneigd het ontslag toe te kennen, op grond van steekhoudende argumenten.

HAES staat aan de kant van de MKB-er. Dossieropbouw is nodig, maar moet op een makkelijke, tijdbesparende en kostenvriendelijke manier mogelijk zijn. Daarom gebruikt HAES flexibele en efficiënte software, in combinatie met het advies van aan HAES verbonden arbeidsjuristen. Twee vliegen in één klap op een manier die de MKB-er weinig tijd en vooral niet teveel geld kost. 

HAES organiseert regelmatig IN-GESPREK-bijeenkomsten voor MKB-ers, waarin de ondernemers vragen als deze in kunnen brengen. Voor meer informatie: neem contact op!

Deel dit bericht

Wij werken voor: