HR Als Een Service

Motivatie module

Functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben hun langste tijd gehad. Het evaluatiegesprek op jaar of halfjaarlijkse basis biedt te weinig houvast en brengt niet het gewenste resultaat. Periodieke motivatiegesprekken bieden uitkomst. De motivatiemodule faciliteert deze gesprekken.

Wat is motivatie?


De wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen

de motivatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [moti'va(t)si] Verbuigingen: motivatie|s (meerv.) 


Voordelen van deze module:

 • Frequent en intensief contact medewerker
 • Eenvoudig en laagdrempelig
 • Voorbereiding en doel door werknemer

 • Gericht op ontwikkeling
 • Eenvoudig digitaal of op papier
 • Overzichtelijke gespreksrapportages  
 • Afspraak volgsysteem

Vier eenvoudige stappen per gesprek

Hoe vier eenvoudige stappen tot succes leiden.

 1. Gespreksplanning per medewerker (e-mail notificaties).
 2. Voorbereiding door medewerker (toelichting op vooraf ingestelde onderwerpen).
 3. Motivatiegesprek, vastlegging conclusies en gespreksnotities (digitaal of op papier). 
 4. Vastlegging afspraken en vervolgacties.


Afspraken overzicht

Inzicht in de status van de afspraken met leidinggevende, afdeling of per functiegroep.

Status

Actuele status van alle afspraken voor zowel de lijnmanager als de werknemer 


Prijs


 • Eerste maand gratis daarna:

 • Abonnement € 75,- per maand

 • Prijs per medewerker, per maand € 1,-

 • Overeenkomst per maand opzegbaar

 • Binnen 1 werkdag actief

Wij werken voor: