Standje voor HR

26-01-2017 16:07, door Meis Thewissen

Cijfers en getallen: meten is weten…….

Ondernemers verdienen een pluimpje op dit gebied. HR-professionals een uitbrander.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Het in kaart brengen van gegevens over verlof, verzuim en verloop onder medewerkers, hebben de meeste Nederlandse ondernemers goed onder de knie. Duim omhoog. Ook het monitoren van de medewerkerstevredenheid en/of betrokkenheid vindt in ruim 70% van de organisaties plaats. Goedzo. Twee duimen omhoog.

Om vrolijk van te worden.

Hoewel die hele beoordelingscyclus is achterhaald zijn de streepjes achter namen van zieken, vakantievierders en vertrekkers goed gezet.

Even nog een aanmoediging voor het MKB: in de computer kan de inkt niet uitvloeien, dus het is beslist veiliger om dat soort gegevens van je werknemers digitaal vast te leggen. Al vanaf een paar euro per persoon per maand is dit met Sympa al te realiseren.

Dit was het goede nieuws.

Zit je goed???

De data over werknemers zijn over het algemeen dus goed vastgelegd, maar toepassing ervan of het inlezen van data zodat je ze kunt gebruiken voor optimalisering van je bedrijfsvoering (oftewel HR Analytics), daar hebben we dan weer geen kaas van gegeten. Met andere woorden: je hebt een heerlijk recept, je hebt vervolgens alle boodschappen gedaan voor de maaltijd, en dan – oeps - vergeet je te koken. 

Meestal hebben HR- professionals wel een gezond kritische kijk op ondernemers die al dan niet hun bazen zijn.

Maar af en toe mag de hand ook in eigen boezem.

Daar komt ie dan: een standje voor HR

Uit onderzoek (HR-trends, 2016) blijkt dat het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de HR-activiteiten, maar op heel beperkte schaal plaatsvindt. Slechts 17% van de HR-professionals gebruikt data om het effect van HR activiteiten te meten.

Zucht.

Hoe kan dit nou?

Laten we als HR-professionals stoppen met de pot en de ketel te verwijten en ondernemers op de huid te zitten. Misschien kunnen we die ondernemer juist steunen en helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hoe? Door het resultaat van HR-analytics naar je toe te  trekken en vanuit de cijfers te gaan meepraten op bedrijfsniveau.

Dan haal je meteen HR naar een meer geloofwaardige reputatie.

Doen!

Meer weten? klik hier HAES HR-Analytics

Deel dit bericht

Wij werken voor: