Tijdelijk contract? Aanzeggen verplicht vanaf 1 januari 2015

13-03-2015 16:41

Per 1 januari 2015 is het verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen.

Dat betekent dat u als werkgever uw werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Doe u dit niet of vergeet u dit, dan loopt u het risico uw werknemer een boete verschuldigd te zijn.

Wet Werk & Zekerheid

De Wet werk & zekerheid (WWZ) brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zowel voor werkgevers als werknemers. Kort gezegd wil de wetgever het voor werkgevers gemakkelijker en goedkoper maken om werknemers met een vast dienstverband te ontslaan. Hier staat tegenover dat de wetgever flexibele krachten, zoals werknemers met een tijdelijk dienstverband, meer rechtsbescherming wil bieden.

Aanzeggen

De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Het is vooral belangrijk dat bewijsbaar is dat de werknemer de aanzegbrief heeft ontvangen, daarom is het verstandig om de aanzegging per aangetekende post te versturen. De werkgever kan de aanzegbrief ook aan de werknemer overhandigen en hem voor de (tijdige) ontvangst daarvan laten tekenen.

Aanzeggen per e-mail

Een aanzegging per e-mail is ook toegestaan, blijkt uit de toelichting op het wetsartikel dat over de aanzegging gaat. Ook hiervoor geldt dat bewijsbaar moet zijn dat de werknemer de aanzegging (tijdig) heeft ontvangen. Het enkele versturen van de e-mail is daarom onvoldoende; de werknemer zal de ontvangst ervan moeten bevestigen.

Opvolgende contracten

De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer.


Deel dit bericht

Wij werken voor: